nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Meer Muziek

Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken (hierna Huis73) vraagt subsidie aan voor het project "Meer Muziek" binnen spoor 2 van de regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024.

Huis 73 stimuleert en faciliteert lezen, leren en digitale inclusie, creativiteit én burgerschap en biedt een cultureel-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling.

Huis 73 vraagt 85.000 aan voor het project "Meer Muziek" dat plaatsvindt van 1 juni 2024 tot 31 mei 2026. Met het project wil de subsidie-aanvrager in samenwerking met Stichting Farent - sociaal werk (hierna Farent) Bosschenaren aansporen om muziek te maken met als doel het stimuleren van muziekparticipatie bij de gehele doorsnede van de Bossche bevolking.

De deelnemers werken gedurende een tiendelig traject toe naar een eindpresentatie en worden daarvoor begeleid door coaches.

Het gezamenlijke doel voor het project is met het stimuleren van de muziekparticipatie bij te dragen aan de sociale cohesie en de creatieve ontwikkeling van de deelnemers.