nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Echo's van ons slavernij verleden 2024

Het project ‘Echo´s van ons slavernij verleden 2024’ biedt aandacht aan het in Tilburg gezamenlijk herdenken, vieren en bewustworden van het Nederlands slavernijverleden. Het streven is naar het bij elkaar brengen van zo groot mogelijke diversiteit in bevolkingsgroepen. De activiteiten zijn openingsbijeenkomst met een lezing gevolgd door een interactief gesprek tussen deelnemers met diverse culturele achtergronden, een thematische stadswandeling langs sporen van het koloniaal verleden, gesprekken naar aanleiding van het boek-De geschiedenis van Afro Surinamers 1863-1963 door dhr Chan Choenni, dialoog over de doorwerking van het slavernijverleden en 1 juli vrijheidsfeest.