nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Meki mi fruteri yu san na a gudu disi.

Stichting InSpiereer vraagt een bijdrage voor het project 'Meki mi fruteri yu san na a gudu disi'. Het project is gericht op het overdragen van verhalen tussen oudere en jongere generaties mensen met een Surinaamse, Antilliaanse en/of Nederlandse achtergrond. Het project bestaat uit dialoogavonden en workshops over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het slavernijverleden. Tijdens het project zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 7 dialoogavonden, 10 workshops over verschillende thema's en het bundelen van alle verhalen.

Aan het project zullen circa 500 mensen deelnemen. Het project zal worden uitgevoerd tussen 1 april 2024 en 31 december 2024.