nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

OPUS4 (4 Orkesten Promoten Uniek Samenspel)

Als penvoerder vraagt Symfonie Orkest Best een bijdrage van 25.000 voor het project OPUS4. Het project start 1 april 2024 en eindigt 31 december 2024. Symfonie Orkest Best is penvoerder namens de 4 deelnemende amateurorkesten aan het project: Symfonie Orkest Best zelf, Haags symfonieorkest Euterpe, Arnhems symfonieorkest NOVA en Harmonieorkest Apolla Wissenkerke.

Met het project OPUS4 brengen de 4 amateurorkesten de wereld van harmonie en symfonie orkesten bij elkaar door hen samen te laten spelen in een tournee van 4 concerten in Zuid- en Midden-Nederland. Zo blazen de orkesten tevens de amateurmuziekcultuur nieuw leven in. De naam van het project OPUS 4, staat voor "4 Orkesten Promoten Uniek Samenspel". De 4 deelnemende orkesten studeren eerst individueel het programma in, elk onder leiding van Ghassan Alaboud. Daarna vinden er twee gezamenlijke repetitiedagen plaats op een centrale locatie: Gorinchem. Vervolgens vinden in november 2024, 4 concerten plaats: in Arnhem, Den Haag, Goes, en Best.

Dit vernieuwende concept versterkt de sociale cohesie in de orkesten. Dankzij de samenwerking tussen amateurs (harmonie en symfonisch) in Zuid- en Midden-Nederland kan symfonische muziek voor een groot orkest gespeeld worden. Normaal is dit voor een individueel amateurorkest niet mogelijk vanwege de omvang. Elk orkest heeft zijn sterke kanten en in dit project vullen de 4 orkesten elkaar goed aan. Het project versterkt de amateurmuziekcultuur en brengt het belang van de sociale en culturele rol onder de aandacht. De orkesten hopen op enthousiasme onder nieuwe (jonge) muzikanten om te participeren in een amateurorkest en tevens nieuw publiek te interesseren voor orkestmuziek.