nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Musical Sing-a-long Zwolle

Christelijk Harmonieorkest De Bazuin vraagt aan binnen de regeling Vernieuwen van cultuurmaken, ontwikkeling voor de realisatie van het project “Musical Sing-a-long Zwolle”. Het project vindt plaats op 6 juli 2024.

De Bazuin is een harmonieorkest uit Zwolle onder leiding van dirigent Römanö Mediati. De Bazuin zet zich in voor toegankelijke culturele versterking van de stad en haar omgeving met muziek als basis. In haar projecten zoekt De Bazuin culturele samenwerking met partners vanuit het culturele en sociale domein. Met dit project wil De Bazuin een avondvullende muzikale show presenteren op het Grote Kerkplein in Zwolle. Daarbij wordt onder begeleiding van De Bazuin en ’t Thomas orkest en in samenwerking met Suzan Seegers en het Zwols Musical Gezelschap, een repertoire van 20 tot 25 musicalnummers gepresenteerd. Bezoekers kunnen luisteren en meezingen. De tekst van de nummers is via schermen te volgen.

De Bazuin wil middels dit project een traject volgen waarbij zij zich als organisatie ontwikkelt in het organiseren van een evenement en daarnaast artistieke stappen als orkest kan maken. Voor professionele begeleiding is dirigent Römanö Mediati betrokken. Voor muzikale versterking worden 3 professionals voor zang, slagwerk en orkestuitvoering ingehuurd. Voor productie en marketing zijn eveneens professionals betrokken. Er vinden binnen het ontwikkelingstraject workshops en repetities plaats, die uitmonden in het optreden. Voor realisatie van dit project wordt € 15.000 aangevraagd.