nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Futuro Felis

Stichting De Wintertuin Curaçao (hierna De Wintertuin Curaçao) vraagt 87.600,00 euro aan voor het project 'Futuro Felis' binnen de Open Oproep Jongeren Maken Cultuur van de regeling Samen Cultuurmaken. De Wintertuin Curaçao werkt aan talentontwikkeling, community projecten, evenementen en multidisciplinaire projecten rondom storytelling. In samenwerking met de Uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg (UJOZ) organiseert De Wintertuin Curaçao een cultuurparticipatieproject waarin risicojongeren van 12 t/m 18 jaar aan de slag gaan met hun tekstuele en muzikale talent. Onder leiding van professionele kunstenaars en jongerencoaches kunnen de jongeren wekelijks meedoen aan workshops in rap, verhalen vertellen, zang en een instrument leren bespelen. Dit traject leidt tot het opnemen van een gezamenlijke EP en een optreden bij het Wintertuin Curaçao Kids Festival, voor de jongeren die dat willen. Het project loopt van 2 mei 2023 t/m 30 september 2024.