nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

De Woonkamer

Stichting Het Achterland (hierna Het Achterland) vraagt subsidie aan binnen de Open Oproep Jongeren maken cultuur van de Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 voor het project De Woonkamer in de periode tussen 1 maart 2024 en 28 februari 2026.

 

Het Achterland is het cultuurlab voor jong talent in de regio Noordoost- Friesland. Zij werken samen met welzijnsorganisatie KEaRN Welzijn, de welzijnsorganisatie in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het Stationnetje is een project van KEaRN om jongeren tussen de 14 en 28 jaar te bereiken.

 

Het Achterland en KEaRN zijn een pilot gestart met de Woonkamer, een creatieve hangplek voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). Het afgelopen jaar deden 30 jongeren mee. Het doel van deze aanvraag is om de Woonkamer de komende twee jaar te bestendigen en open te stellen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en jongeren met ADHD. De Woonkamer is een veilige omgeving waar de jongeren mogen experimenteren en ontdekken, naast het maken van nieuwe vrienden en opbouwen van hun sociale netwerk. Concreet bestaat het plan uit inloopmiddagen in de Maakplaats waar ze onder begeleiding aan de slag kunnen onder andere beeldende kunst, audiovisuele vormen, theater en muziek. Daarnaast zijn er masterclasses gericht op een verdiepend thema, excursies naar bijvoorbeeld een concert of voorstelling in de omgeving en een zomerkamp waarin gewerkt wordt aan een voorstelling en expositie.

 

De organisatie vraagt 80.000 euro aan voor dit project.