nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Karavaan der Beloften

Stichting Kopje Cultuur Steenwijkerland (hierna Kopje Cultuur) vraagt subsidie aan voor het project “Karavaan der Beloften” binnen de Open Oproep: Jongeren maken cultuur, onderdeel van de Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024.

 

Kopje Cultuur wil makers en publiek verleiden tot cultuurparticipatie door middel van het organiseren van jaarlijks terugkerend, gratis toegankelijk festival Kopje Cultuur Steenwijkerland.

 

Kopje Cultuur vraagt €79.000 aan voor het project “Karavaan der Beloften” dat plaatsvindt van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2026. Gedurende het project wil de subsidie-aanvrager in samenwerking met welzijnsorganisatie Stichting Sociaal Werk De Kop (hierna Sociaal Werk De Kop) twee festivals organiseren waar 120 jongeren onder leiding van professionals naartoe werken en hun kunstzinnige eindproducten presenteren.

 

Het gezamenlijke doel voor het project is om een gezicht te geven aan jongeren die hun geluk actief invulling geven door zichzelf te zijn, door te participeren, door hun talenten te ontplooien en dit te delen met andere deelnemers en publiek.