nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

The Music Project 2024

Fundacion CINEARUBA (hierna CINEARUBA) vraagt € 125.000 subsidie voor het project ‘The Music Project’ binnen spoor 2 van de regeling Samen Cultuurmaken, in een samenwerkingsverband met YMCA Aruba (YMCA Dakota & YMCA San Nicolas). CINEARUBA is een culturele organisatie op gebied van filmproductie en participatieprogramma’s voor kinderen en jongeren op Aruba. Samenwerkingspartner YMCA biedt vier dagen per week naschoolse opvang aan kinderen en jongeren. Het gezamenlijke doel het project is om kinderen uit aandacht wijken en gemeenschappen de mogelijkheid te bieden hun talenten op kunst- en cultuurgebied te laten ontdekken. In 2022 is het project opgestart met een honorering in spoor 2 van de regeling Samen Cultuurmaken. In de huidige aanvraag krijgen 50 kinderen op locatie YMCA Dakota en 76 kinderen op YMCA San Nicolas de kans om, onder begeleiding van professionals na schooltijd muziekinstrumenten te leren spelen, muziek te leren schrijven, te zingen en vast te leggen. In totaal gaat het om 324 workshops waarin verder wordt gebouwd aan een omgeving waarin de kinderen gezamenlijk kunnen leren, creëren en spelen. Gedurende jaar 1 en 2 werken zij toe naar 2 publiek presentaties per locatie. Het programma loopt van 8 juli 2024 t/m 9 juli 2026.