nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Tynaarlo Lands

Tynaarlo is een dorp tussen Assen en Groningen en maakt deel uit van de gemeente Tynaarlo. Het dorp telt ongeveer 1800 inwoners verdeeld over zo’n 750 huizen.

Het dorp kenmerkt zich aan de en kant door een grote betrokkenheid van de inwoners met wat in het dorp leeft en speelt. Aan de andere kant zijn er zorgen, de traditionele activiteiten spreken vaak minder tot de verbeelding van de jonge generaties en nieuwkomers, kopers van vastgoed uit de randstad, rustzoekers, pensionado's die in Drenthe willen wonen. Dat vraagt om innovatief vermogen van zowel de bestaande bevolking en de nieuwkomer.

Vanwege de vergrijzing, energietransitie en andere problemen op het platteland is verbinding van bewoners van juist van cruciaal belang het dorp vitaal en leefbaar te houden

Een groep inwoners met jonge schoolgaande kinderen wil hier verandering in brengen middels de organisatie van dit festival ‘Do’

Met het festivalconcept Tynaarlo Lands wil men we de sociale cohesie en leefbaarheid voor inwoners met diverse leeftijden en achtergronden in de omgeving van Tynaarlo vergroten. Door het plaatsen van culturele belevingen in de eeuwenoude context van de Brink als ontmoetingsplaats, wordt de beleving geïntensiveerd.

Tynaarlo Lands wil op twee podia en in een keet 12 optredens programmeren van lokale en regionale muzikanten. Op het hoofdpodium zal regionale gevestigde bands van diverse genres te zien en te luisteren zijn. In de Circustent geeft men het podium aan aanstormend lokaal talent uit de omgeving.

Door het organiseren van het nieuwe festival Tynaarlo Lands met samenwerkingspartners uit diverse domeinen willen we het resultaat bereiken om circa 1000 inwoners van het dorp en de omgeving te verbinden door het (doen) bieden van muzikale, culturele, educatieve en creatieve activiteiten.

Belangrijkste samenwerkingspartner is de basisschool het Oelebred. Onderdeel van dit project is om samen met de beeldend kunstenaar ateliers te organiseren op de basisschool voor de bovenbouwklassen.