nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Kunstpraktijk - Op weg naar een creatief nieuw normaal: kunst in de beroepspraktijk van mbo'ers

Stichting Westland Cultuurweb (hierna: Cultuurweb) vraagt een subsidie aan voor het project "Kunstpraktijk - Op weg naar een creatief nieuw normaal: kunst in de beroepspraktijk van mbo'ers" (hierna: Kunstpraktijk) bij de regeling Cultuureducatie mbo. Er wordt aangevraagd voor €55.000,- van een totale projectbegroting van €115.700,-. Het project loopt van 1 november 2023 tot en met 31 juli 2025 en is een samenwerking met het ROC Mondriaan Westland (hierna RMW) een school voor mbo met de opleidingen onderwijsassistent, pedagogisch medewerker kinderopvang, persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg en helpende zorg en welzijn.


In samenwerking met muziekschool Muziekmeesters, theaterschool Koperen Kees en lokale kunstvakdocenten wordt cultuureducatief aanbod ontwikkeld voor studenten van vier opleidingen van RMW. Studenten maken kennis met actieve en receptieve cultuureducatie en de lokale culturele omgeving dit krijgt vorm in een programma met lessen, workshops, belevingen, stageopdrachten en verbinding met cultuur in de beroepspraktijk. In het tweede jaar vindt het cultuurexperiment van de studenten plaats. Alle onderdelen worden begeleid door mbo-docenten, kunstvakdocenten en experts. Ze werken met de Community of Practice (hierna: CoP), hierin werken studenten, mbo-docenten, kunstvakdocenten en experts, samen aan het te ontwikkelen aanbod. Met deze methode van co-creatie wordt ieders kennis en expertise meegenomen in het aanbod en lijkt borging van het project gegarandeerd.

Gezamenlijke doelstelling is om aan het eind van de opleiding alle studenten kennis te hebben gemaakt met verschillende vormen van kunst, dat ze hebben ondervonden wat dit voor hen betekent en hebben ze kunsteducatieve ervaring opgedaan die ze meenemen in hun beroepspraktijk.Het project bereikt 354 studenten.