nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

STRAFZAKEN

Stichting Jonge Harten (hierna: Jonge Harten) vraagt een subsidie aan voor het project "STRAFZAKEN" bij de regeling Cultuureducatie mbo. Er wordt aangevraagd voor €36.550,- van een totale projectbegroting van €73.436,-. Het project loopt van 18 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 en is een samenwerking met het Alfa-college, Kluiverboom een school voor mbo met studierichtingen zorg, welzijn en dienstverlening.

Jonge Harten is een theaterfestival waar jongeren en kunstenaars het programma bepalen. Samen met Alfa-college ontwerpen zij het project STRAFZAKEN, een contextprogramma bij de voorstelling STRAF van jeugdtheatergezelschap BonteHond.

Doel van het project is de stem van jongeren zichtbaar te maken door hen te betrekken bij hun eigen leerproces en professionaliteit. In co-creatie wordt met Jonge Harten, studenten en docenten een basis aanbod van het contextprogramma ontwikkeld. Daarbij is er een cultuurexperiment waarin studenten een eigen culturele activiteit ontwikkelen die getoond wordt tijdens het festival. Door middel van cultuureducatie en -participatie willen zij gezamenlijk een bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen, eigenwaarde, plek in de samenleving en kansengelijkheid voor de leerlingen.

Met het programma worden 580 deelnemers bereikt, waarvan 500 studenten.