nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Life is Art

Coöperatie Het Domijn u.a. vraagt € 17.700 subsidie aan voor het project Life is Art.

 

Het Domijn is een werklandgoed in Weesp waar 46 verschillende soorten kunstenaars en creatieven werkzaam zijn en een coöperatie vormen. In dit project is de samenwerkingspartner uit het sociaal domein jeugdarts Margreet Harskamp (van Jeugdgezondheidszorg OKT Weesp/Driemond), jongerenwerkers van Versa en PerMens (waaronder Kjell Kuipers) en trainer/coach Dan de Kok. Het samenwerkingsdocument is ondertekend door Margreet Harskamp.

 

Voor Life is Art wil Het Domijn een aantal workshops gaan ontwikkelen voor jongeren in Weesp die zijn bedoeld als try-out. Hierbij richt het project zich op jongeren uit Weesp in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, die een afstand hebben tot kunst beleven en maken. De activiteiten bestaan uit: een verkenningsdag met 10 jongeren bij Het Domijn, waar de vraag van de jongeren wordt opgehaald; 2 try-out dagen bij Het Domijn voor elke keer 15 tot 20 jongeren, waarbij de jongeren opdrachten gaan doen die zijn ontwikkeld door de kunstenaars van Het Domijn. Er zijn bij Het Domijn verschillende kunstdisciplines vertegenwoordigd en er zijn ook cross-overs tussen ambacht, beeldende en performance kunst, technologie, muziek, theater, design. Bij de activiteiten kunnen de jongeren kiezen uit drie creatieve disciplines, waarbij als voorbeelden bewegend beeld, sculptuur en fotografie worden genoemd. Het idee is dat deze activiteiten in 4 uur moeten kunnen worden uitgevoerd.

Ook is een projectpresentatie voor scholen in Weesp opgenomen in het projectplan, maar het is toegelicht dat dit meer te maken heeft met de borging van het project en dat het daarbij niet zeker is of de jongeren hier een actief onderdeel van gaan uitmaken – de aanvrager gaat hier wel haar best voor doen.

De aanvrager heeft toegelicht dat Margreet Harskamp vooral betrokken is bij het werven van de doelgroep, de overige samenwerkingspartners uit het sociaal domein zijn ook direct betrokken en aanwezig bij de activiteiten voor de jongeren bij Het Domijn.

 

Het project is bedoeld als try-out, met de inzet om op langere termijn een duurzaam inzetbare projectdag ‘Life is Art’ te ontwikkelen, die aansluit bij de leerbehoefte van jongeren. Het hele project is een onderzoek naar de methode, de samenwerkingen en de haalbaarheid voor Het Domijn en de samenwerkingspartners om dit project duurzaam in te zetten voor jongeren in Weesp.

 

De looptijd is van 1 januari 2024 tot 30 juni 2024