nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Pioneers Programme

Stichting Inclusive Film Foundation vraagt een bedrag van €70.000 aan voor het Pioneers Programme. Het projectplan beschrijft een initiatief dat talentontwikkeling en cultuurparticipatie van 12 filmtalenten met een licht verstandelijke beperking of psychische stoornis centraal stelt. Voor dit project werkt Stichting Inclusive Film Foundation nauw samen met Break Free Films, PaMeijer Media, Netwerk Filmeducatie en minstens zeven externe coaches/professionals. De activiteiten zorgen ervoor dat de talenten onderdeel worden van een professionele filmproductie; hun artistieke expressie in film verder wordt ontwikkeld en; de doorstroom naar het professionele werkveld wordt bevorderd. Het Pioneers Programme kent drie impactdoelen: duurzame voortzetting van de ontwikkelstappen; kennisdeling van de best practices met andere organisaties en; de bewustwording en het begrip over mensen met een licht verstandelijke beperking vergroten in de bredere samenleving.

 

De gehele projectperiode loopt van maart 2024 tot juli 2025. Het concrete resultaat van het ontwikkeltraject is een artistiek hoogwaardige korte film van 6 minuten, gemaakt door de deelnemende talenten en ervaren professionals. De première vindt volgens de huidige planning plaats in november 2024.

 

Het unanieme besluit van de commissie op deze aanvraag is Honoreren.