nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samenwerkingsproject therapeutische muziek Honduras-Nederland-Guatemala

Eenmanszaak Arpalisa van harpiste Lies Joosten vraagt subsidie aan bij de regeling Internationale Samenwerking categorie Verkennen voor het project "Formulering samenwerkingsproject therapeutische muziek Honduras-Nederland''.

Het doel van het project is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het implementeren van therapeutische muziek in de zorg in Honduras, het opleiden van musici hiervoor en het internationaliseren van Stichting Helende Harp. De verkenningsfase bestaat uit netwerkbijeenkomsten met musici, onderwijsinstellingen en de gezondheidszorg, introductieworkshops met muzikanten, een lezing over helende muziek, het identificeren van counterparts, het analyseren en bepalen van werkbare lesmethodiek en het onderzoeken van mogelijkheden ter accreditatie van het lesprogramma. Uit deze inzet zal een samenwerkingsproject komen op het gebied van educatie, uitwisseling en inzet van muzikanten in zorg en welzijn. Dit project zal het werk van de aanvrager verdiepen met een internationale en maatschappelijk relevante dimensie, uitbreiding naar Latijns Amerika mogelijk maken en leerlingen stimuleren om Latijns-Amerikaanse harp te spelen. Vanwege de actuele politieke situatie in Honduras zal de verkenning online zijn.