nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Lichtwade

Anna Maria Suykerbuyk vraagt € 10.521,- subsidie aan voor het project Lichtwade.

 

Anna Maria Suykerbuyk is een dansers, dansdocent en maker. Zij is als cultureel professional de aanvrager van dit project. De samenwerkingspartner uit het sociaal domein is gedragswetenschapper Anna Plakas, die bij dit project is betrokken als persoonlijk en geestelijk begeleider van de deelnemers tijdens de activiteiten. Hiernaast is nog een persoonlijk begeleider betrokken, Cornelis Nielson, en Ward Warmoeskerken die creatief begeleider is voor de deelnemers bij het creëren van de wade.

 

De kiem voor het project ontstond nadat Suykerbuyk haar eigen vader verloor. Ze merkte toen dat er in de samenleving weinig ruimte is voor rouw. Het project gaat uit van de gedachte dat als de pijn rondom rouw niet wordt geuit, de verwerking kan stagneren wat ertoe kan leiden dat de drempel tot zelfexpressie en heling groter wordt. Lichtwade wil als culturele activiteit mensen de kans bieden om belemmeringen die ze ervaren rondom het uiten van rouw op een creatieve manier vorm te geven op een wade doek, de ‘lichtwade’. Het project is gericht op de mensen die woonachtig zijn in Bergen op Zoom en omstreken, de geboorteplaats van Suykerbuyk.

 

Tijdens zes ‘rauwdagen’ zullen groepen van ongeveer 5 tot 8 deelnemers worden uitgenodigd om bij te dragen aan de wade, vanuit hun eigen ervaringen gevoelswereld met betrekking tot rouw. De rauwdagen zijn workshops die duren van 10:00 tot 16:00 uur en bestaan uit twee delen. Eerst is er een kennismaking, waarbij men elkaar kan leren kennen via open gesprekken, onder begeleiding van de aanvrager en een geestelijk/persoonlijk begeleider, over de drempels die zij ervaren bij het uiten van hun rouw. Daarbij worden de deelnemers geïntroduceerd met verschillende vormen van textiel bewerking, zoals vilt, verf, borduren. Vanuit de inzichten en ervaringen die hier uit komen kunnen de deelnemers, onder begeleiding van de persoonlijk en creatief begeleider, bepalen wat zij willen bijdragen aan de wade. In het tweede deel wordt dit op een creatieve manier uitgewerkt op de wade. De rauwdagen vinden plaats van maart t/m juni 2024. Aan het eind van het project worden er een presentatie en een expositie georganiseerd van de lichtwade, waar de deelnemers ook voor worden uitgenodigd. Het is de afsluiting van het project.

 

Het project vindt plaats tussen 1 februari 2024 en 1 augustus 2024.