nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Naar een meer professioneel en innovatief erfgoednetwerk: Kennisdeling in het erfgoedveld van het Rijk van Nijmegen en omliggende gemeenten

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis vraagt een bijdrage voor het versterken en aanjagen van het erfgoedveld van Nijmegen en aangrenzende gemeenten. Het project is gericht op het versterken van erfgoedorganisaties, waarbij er aandacht zal zijn voor innovatie en het gezamenlijk optrekken. Het project is een samenwerking met Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN).

Tijdens het project zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 4 workshops over o.a. fondsenwerving, vrijwilligerswerving- en management en projectmanagement en 3 inspiratiebijeenkomsten. Aan het project zullen circa 125 mensen deelnemen. Het project zal worden uitgevoerd tussen 1 januari 2024 en 31 mei 2025.