nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

HI hier ben IK! Meer inclusie, meer cultuurparticipatie voor mensen met een fysieke beperking

Stichting Westland Cultuurweb (hierna Westland Cultuurweb) vraagt subsidie aan binnen Spoor 2 van de Regeling Samen Cultuurmaken 2021-2024 voor het project ‘HI hier ben IK! Meer inclusie, meer cultuurparticipatie voor mensen met een fysieke beperking’ in de periode tussen 15 januari 2024 en 15 december 2025.

 

Westland Cultuurweb is een netwerkorganisatie voor kunst, cultuur en educatie in de gemeente Westland. In deze aanvraag werken zij samen met E25 Zorg en Welzijn/Theaterschool Koperen Kees, Platform Gehandicapten Westland, De Zonnebloem/Junioren Westland. Het gezamenlijke doel is kunstparticipatie voor mensen met een fysieke beperking in Westland ontsluiten, al doende te leren, te verbeteren en een resultaat neer te zetten dat in de toekomst voortgezet kan worden.

 

De doelgroep is 40 volwassenen waarvan tenminste 20 met fysieke beperking. Samen maken zij een inclusieve multidisciplinaire voorstelling. Het traject voor de deelnemers bestaat uit vier kennismakingsbijeenkomsten, 60 workshops in verschillende kunstdisciplines en 16 repetities. Aan de workshops doen nog eens 40 deelnemers mee die geen onderdeel van de voorstelling zijn. Het hele proces wordt gedocumenteerd en omgezet naar een hand-out. Naast de voorstelling organiseert Westland Cultuurweb drie kennisdelingsbijeenkomsten onder andere om het culturele en sociaalmaatschappelijke veld te inspireren en praktische tools te bieden ter vergroting van inclusie.

 

De organisatie vraagt 91.052 euro aan voor dit project.