nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

The Art of Natural Systems - The Cards of Natural Systems

Eenmanszaak Flow vraagt subsidie aan voor een samenwerking binnen de regeling Internationale Samenwerking voor het project The Art of natural Systems - The Cards of natural Systems.

In maart 2022 kregen Ruth Slob en Lotte Willemsma ieder een subsidie voor het internationale verkenningsproject The Art of Natural Systems. Zij onderzochten hoe de relatie tussen creativiteit en gezondheid en de toepassing van kunst weer meer onderdeel kan worden van onze moderne (Westerse) maatschappij. In het vervolgproject The Art of Natural Systems werken ze opnieuw samen. Het doel is om, naar aanleiding van de inzichten die zijn opgedaan tijdens de verkenning, een methodiek en een kaartenset te ontwikkelen, die het creatief vermogen van cultuurmakers binnen educatie, participatie en zelfs ook gewoon thuis aan de keukentafel kan prikkelen en ontwikkelen, teneinde hen meer bewust te maken van hun eigen creativiteit, identiteit en invloed op de wereld om hen heen. Er zijn partners in Hawa’ii, Canada, Engeland en België. Het project vindt plaats tussen 1 februari 2024 en 31 december 2025 voor 225 deelnemers.