nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

1m2 vlas

Stichting Crafts Council Nederland (CCNL) vraagt € 25.000,- subsidie aan voor het project ‘1m2 vlas’.

 

Het project 1m2 vlas is ontstaan uit The Linen Project, een langdurig onderzoeksproject van CCNL, dat is gestart in 2018 vanuit de vraag of het mogelijk is om in Nederland weer eigen textiel te produceren en een kleinschalige linnenproductie te realiseren. Hierbij wordt sinds 2020 gewerkt volgens het ‘stewardship model’, dat inhoudt dat een groep geïnteresseerden gezamenlijk verantwoordelijk is voor het hele productieproces van zaadje tot textiel. CCNL heeft gemerkt dat er veel vraag van individuen is om te participeren als steward, maar dat er niet voor iedereen plaats is of het is niet in de buurt. Het 1m2 vlas project speelt hierop in, door belangstellenden de mogelijkheid te geven om in hun eigen tuin één vierkante meter vlas te verbouwen en te leren over ambachtelijke verwerkingstechnieken zoals spinnen, weven en borduren.

 

Geïnteresseerden kunnen deelnemen op verschillende wijzen, aan zowel online als fysieke activiteiten. Eerst wordt aan een brede groep een zaadpakketje opgestuurd, met daarbij een nieuwsbrief bestaande uit tekst, beeld en een instructievideo over hoe je moet zaaien en met historische achtergrondverhalen. Zo leert elke deelnemer hoe zij hun vierkante meter zaaiklaar maken. Vanuit hier vinden er 3 webinars plaats, de zogenaamde ‘Vlasspreekkuren’, verdeeld over meerdere maanden gedurende het verbouwproces, waarbij deelnemers vragen kunnen stellen. Vanaf het eind van de zomer, na het oogsten, kunnen mensen ook mee doen aan drie verschillende fysieke workshops die gaan over de vlasverwerking. In totaal is bij de drie workshops plek voor 150 deelnemers, die in groepen van 10 of 15 worden verdeeld over 10 fysieke bijeenkomsten. Men werkt toe naar het maken van een servet, die kan worden gebruikt bij een afsluitende lunch aan het einde van het project.

 

De deelnemers zijn op te delen in een brede groep, die alleen online deelneemt, en een groep die ook participeert in de fysieke activiteiten. De brede groep bestaat uit 200 – 500 deelnemers en bij de fysiek workshops is plek voor 150 deelnemers.

 

Er is geen expliciete doelstelling omschreven, maar er is wel omschreven dat 1m2 vlas op een laagdrempelige wijze wil bijdragen aan bewustwording van productieprocessen, en hoe kleding en textiel gemaakt wordt. Daarbij sluit het project aan bij de groeiende belangstelling van individuen die concreet willen bijdragen aan de textiel- en landbouwtransitie. Deelnemers kunnen in hun eigen tuin één vierkante meter vlas verbouwen en leren over ambachtelijke verwerkingstechnieken zoals spinnen, weven en borduren.

 

Het project loop van 1 maart 2024 tot 31 januari 2025.