nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Muziek laat ouderen weer bloeien!

Stichting Muziek Jong voor Oud (hierna: Muziek Jong voor Oud) vraagt 25.000 euro aan voor het project 'Muziek laat ouderen weer bloeien!' binnen spoor 1 van de regeling Samen Cultuurmaken. Dit gebeurt in samenwerking met woonzorgcentrum De Beyart en de Cellebroederskapel. Het project heeft tot doel om de kwaliteit van leven van ouderen in Maastricht via kunst en cultuur in het algemeen en muziek in het bijzonder te verbeteren en verrijken met zingeving en zinvolle betrokkenheid. In het project is bijzondere aandacht voor ouderen met een lichamelijke en mentale achteruitgang en/of die in isolement dreigen te raken. Het project vindt plaats tussen 1 januari en 31 januari 2024.