nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Generatie Cultuurhuis

Stichting C2 - Cultuurkwadraat (hierna cultuurkwadraat) vraagt subsidie aan voor het project 'Generatie Cultuurhuis' binnen hoofstuk 3 van de Pilot Nationale Amateurkunst. In samenwerking met Stichting Toonbeeld, Stichting KEW cultuurparticipatie Walcheren en Vereniging Middelburgs Theater is het doel om een platform te realiseren waar mensen in Zeeland samen cultuur kunnen maken en beleven. Het project is opgericht na het organiseren van twee consultatiebijeenkomsten voor de Zeeuwse amateurkunstsector. De opbrengsten uit deze bijeenkomsten vormen het uitgangspunt voor het project. Het Generatiehuis bestaat uit 14 uitwisselingen en 16 workshops waar fysieke projecten worden gerealiseerd, zogenaamde culturele hubs, waar mensen uit verschillende generaties en lagen van de bevolking naar toe kunnen komen om aan cultuurbeoefening te doen. De culturele hubs worden gerealiseerd in bestaande ruimtes door heel Zeeland, bijvoorbeeld in ruimten van maatschappelijke instellingen, brede school of verzorgingstehuis. Het project loopt van 1 februari 2024 t/m 28 februari 2025 en werkt toe naar een versterkte infrastructuur voor amateurkunst in Zeeland.