nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

No Reparations without Education

Human Rights Consultancy is een mensenrechten adviesbureau, geleid door juristen en bewindvoerders die gespecialiseerd zijn in mensenrechten.

Dit project is gestart naar aanleiding van het aanbieden van excuses door Premier Mark Rutte op 19 december 2022. Velen van de nazaten van tot slaaf gemaakten zijn teleurgesteld omdat het kabinet geen concrete herstelmaatregelen in financiële vorm heeft aangeboden.

Een van de meest besproken en gevoelige kwesties op dit moment is het concept van 'Reparations' of herstelbetalingen, dat door de nazaten wordt bepleit en wellicht als noodzakelijk wordt beschouwd voor de verwerking van het slavernijverleden.

Het doel van het project is om door middel van het organiseren van lezingen, paneldiscussies, dialoog sessies, rondetafelbijeenkomsten, healing-sessies (self-reparations) en een podcast het onderwerp ‘Reparations’ uit de taboesfeer te halen.

Zodat de deelnemers, in het bijzonder de nazaten van de slachtoffers van de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel en slavernij en nazaten van de inheemsen niet (meer) bang (hoeven te) zijn om over ‘Reparations’ te praten, te discussiëren en in debat te gaan.

Als activiteit gaan zij met verschillende deelnemers een open en diepgaand gesprek aan over deze onderwerpen, waarbij verschillende perspectieven en inzichten worden gedeeld om tot een rechtvaardige en passende visie tot oplossing te komen.