nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Muziektheatervoorstelling De Dorpswinkel

Stichting Kunstvloed Ubbega (hierna: Kunstvloed) vraagt €24.750 subsidie aan voor het project ‘Muziektheatervoorstelling De Dorpswinkel’. Vrijwilligersorganisatie Kunstvloed vraagt aandacht voor het landschap in het wierdengebied Ubbega en de bewoners van het gebied. Elke twee jaar organiseert Kunstvloed een evenement met een breed scala aan culturele- en erfgoedactiviteiten.

Het stimuleren van participatie en actieve deelname aan culturele activiteiten is het speerpunt, omdat dit ervoor zorgt dat bewoners zich meer verbonden voelen met het landschap, het lokale erfgoed en de woonomgeving. De focus ligt op het creëren van verbindingen, het aangaan van nieuwe allianties en het binden van talenten. Zo draagt Kunstvloed bij aan het bevorderen van de gemeenschapszin. Een belangrijk onderdeel van het evenement is de opvoering van een muzikale theatervoorstelling in de open lucht rondom een thema dat van belang is voor de regio. Dit jaar is het een ode aan de dorpswinkel. Voor het project wordt samengewerkt met de vrijwilligers van dorpswinkel ‘Dorpencoöperatie Reitdiepdal’, zangkoor Lichtekoor en toneelvereniging Laomas. Het project wordt uitgevoerd tussen 1 april 2023 en 30 september 2023. Tijdens het project worden de volgende activiteiten uitgevoerd (61 deelnemers): 2 scriptsessies, 15 repetities, 4 optredens en 1 ontwikkelingstraject waarin de methode voor Kunstvloed (participatietheater) wordt uitgewerkt.