nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Het nieuwe goed

Stichting Kunst & Cultuur (hierna K&C) vraagt als penvoerder €23.000 subsidie aan voor het project ‘Het nieuwe goed’. ‘Het nieuwe goed’ heeft als doel om een interdisciplinair creatieproces tot stand te brengen tussen makers. Semiprofessionele makers vanuit verschillende podiumdisciplines krijgen binnen ‘Het nieuwe goed’ een professionele broedplaats aangeboden waarin zij samen experimenteren met interdisciplinaire podiumkunsten en toewerken naar een podiumpresentatie. Deze professionele broedplaats wordt gecreëerd in Drentse theaters voor een periode van zes weken. Tijdens het maakproces krijgen de makers een werkbudget waarmee zij expertise kunnen inkopen. Ook krijgen de makers de opdracht om nieuw publiek te interesseren voor hun productie. De podiumpresentatie wordt daarna over genomen door andere theaters en festivals in Drenthe. In de periode van één jaar worden er twee edities georganiseerd waaraan minimaal 18 jonge (cultuur)makers aan deelnemen (looptijd: 15 mei 2023 t/m 1 juli 2024). Concreet bestaat het project uit de volgende activiteiten: 2 ontwikkeltrajecten die uitmonden in een interdisciplinaire productie en 2 seminars.