nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Dansen op de vulkaan

Stichting EnZ heeft als doel om in de provincie Overijsel een netwerk op te zetten van amateurmusicalbeoefenaars die met elkaar uitdagende musicalproducties brengen en zodoende provinciaal het klimaat voor amateurmusicalbeoefening versterken. Hierbij staat de ontwikkeling en de groei van de (individuele)beoefenaars centraal. Dit heeft geresulteerd in het initiatief ‘Dansen op de vulkaan’ waaraan 15 amateurmusicalzangers deelnemen. Zij worden begeleid door een 12-koppige band, bestaande uit (semi)professionals en amateurs. Voor het musicalconcert zullen 20 arrangementen voor de zangers en het orkest worden samengesteld. Voorafgaand aan het project, dat zal plaatsvinden van 2 oktober 2022 tot 18 februari 2023, is bij de deelnemende zangers de ontwikkelwens op het gebied van zang- en speltechniek geïnventariseerd. De eerste uitvoering van het musicalconcert is in de theaterzaal van het Kulturhus in Borne en de tweede voorstelling is in de Dommerholtzaal te Zwolle. In dat kader vraagt de stichting een financiële bijdrage van €9.980 voor de ontwikkeling en productie van deze semiconcertante voorstelling.

 

Concreet bestaat het project uit

- 14 repetities deelnemende zangers – waarvan 12 reguliere, een Sitzprobe met orkest en een generale repetitie

- 4 repetities orkest – waarvan 2 reguliere, een Sitzprobe met zangers en een generale repetitite

- 2 optredens op 12 en 18 februari 2023.

 

[Let op: Betreft een beginnende stichting met een eenkoppig bestuur. Op moment van aanvraag nog geen apart rekeningnummer. Onderschrijft de drie codes, benoemt de verbeteracties en geeft aan dat er geen sprake is van belangenverstrengeling ]