nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Beau Temps

Projectkoor La Rosa vraagt een bijdrage aan bij de regeling Vernieuwen van Cultuurmaken, hoofdstuk Ontwikkeling, voor het jubileum-optreden ter ere van haar 12,5-jarige bestaan. Het thema van het optreden is 'tijd'. De cultuurmakers werken tijdens het project samen met een draaiorgel en een componist van de Componistenwerkplaats Utrecht. In de voorbereiding wordt samengewerkt met orgelman Thijs Haenen, gespecialiseerd in het maken van midi-files voor draaiorgel. Dirigent Hans Noijens leidt het projectkoor. Het koor wordt samengesteld uit een groep van 30 zangers. De activiteiten bestaan uit 5 repetities in het weekend en twee optredens in Amsterdam en Utrecht in november 2023.