Research en Werkbezoek Bay Area Fanneke Verhallen

Busy Beeing Fanneke vraagt een ontwikkelsubsidie aan voor een verkenning naar internationale kennisdeling, samenwerking en netwerkvorming met diverse organisaties, instellingen en professionals in Californië. Fanneke Verhallen - artistiek leider van Studio 52nd en aanvrager van deze subsidie via Busy Beeing Fanneke - is deze zomer op persoonlijke titel in Oakland (Californië, VS) om daar een pilot-theatervoorstelling te maken. Middels deze subsidie wil de aanvrager het mogelijk maken om aan haar verblijf een extra periode te voegen om te benutten voor een verkenning naar toekomstige internationale samenwerkingen en om haar kennis op het gebied van Social Justice te verrijken en vervolgens te delen.

De aanvraag heeft concreet betrekking op twee onderdelen:

1). het volgen van een training door Fanneke van de Amerikaanse Leticia Neito over haar lesmethodiek anti-oppression, om vervolgens kennis hierover te kunnen delen onder de docenten en het team van Studio 52nd en onder andere cultuurprofessionals in Nederland;

2). het uitvoeren van (nader) onderzoek naar gender en ontwikkelingen rondom lhbtqi, en naar plekken en samenwerkingspartners in Californië.