Now Our World

Stichting Senioren met Anderen Actief in Kunst SMAAK vraagt een ontwikkelsubsidie aan voor het project Our New World, dat plaatsvindt van september tot en met december 2019. Middels dit project willen de Nederlandse stichtingen SMAAK en Kunst in de Zorg samen met het Duitse theatercollectief Ongoing Project hun gezamenlijke idee verkennen voor de realisatie van het internationale samenwerkingsproject NOW magazine. NOW is een intergenerationeel project rondom het thema wonen, waarbij ouderen en jongeren zullen deelnemen aan de redactie van het magazine. De verkenning zal bestaan uit werkontmoetingen, een kennismakingsproject en het maken en presenteren van een dummy.