nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Wraak

Stichting Girls in Woods organiseert het project ‘Wraak’. Het doel van het project is het maken van een theatervoorstelling met jongeren. Wraak is voor hen een urgent thema. De stichting werkt volgens een beproefde methode met een research- en uitwerkfase. Het streven is voorstellingen te maken die bij jongeren resoneren. Dit gebeurt door te werken vanuit de concrete wens van de jongeren en aan te sluiten bij situaties waarin zij zich machteloos hebben gevoeld.

Het thema geeft de deelnemende jongeren de kans met hun eigen ervaringen aan de slag te gaan en daarmee een groter verhaal te vertellen. In dit project onderzoeken ze hoe hun persoonlijke ervaring van machteloosheid doorwerkt in hun leven. Kunnen zij theater gebruiken om hier anders tegenaan te kijken? De activiteiten bestaan uit twee audities, achttien workshops, drie presentaties, elf repetities en drie optredens. Ook wordt een podcastserie en conceptscenario gemaakt.