nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

DANS me je verhaal

‘DANS me je verhaal’ is een co-creatie project van Amsterdamse jongeren en professionele makers van stichting Zichtbaar. De doelgroep bestaat uit jongeren uit de bovenbouw van Lumion (3 VMBO, 4 HAVO en 4 VWO). De jongeren hebben aangegeven interesse te hebben in een buitenschools programma, waarbij ze in aanraking komen met verschillende disciplines én makers. Dit resulteert in een korte dansfilm, die vertoond wordt op school en in de Meervaart. De jongeren zijn leidend in het maakproces. Zij bepalen met welke professionals ze samenwerken. Hun persoonlijke verhalen zijn het vertrekpunt voor het concept van de korte dansfilm. Het project bestaat uit een samenwerking met de school, Meervaart studio en stichting Zichtbaar. Het doel van het project is duurzame verbindingen te leggen. Ook fungeert het als onderzoek naar strategieën om inclusie in het kunstonderwijs en de cultuursector te bevorderen.