Europese jongerenparticipatie in cultureel erfgoed in the Future is Heritage: een verkenning naar nieuwe internationale samenwerking en kennisdeling

Erfgoed Brabant wil samen met Europa Nostra de Capacity Building Days organiseren als vervolg op the Future is Heritage. Met deze dagen wil de aanvrager jongeren uit heel Europa die actief zijn binnen erfgoed bij elkaar brengen samen met ervaren erfgoedprofessionals. Tijdens deze dagen wordt via opdrachten en workshops met elkaar samengewerkt om kennis uit te wisselen over erfgoedparticipatie van jongeren. Daarnaast worden de mogelijkheden voor en behoeften aan een Europees platform voor jongeren in de erfgoedsector onderzocht. De deelnemers nemen de inzichten meer naar hun eigen projecten in eigen land om ze daar in te zetten en verder te verspreiden.