nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Future Me proeftuin op Het Kwartier

Stichting Het Binnenstebuiten initieert het project ‘Future Me proeftuin op Het Kwartier’. Dat doet ze in samenwerking met het Kwartier, een vso-school binnen jeugdgevangenis de Hunnerberg in Nijmegen. In de Hunnerberg zitten 72 jongens en meisjes van tussen de 12 en 24 jaar die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen. In 2019 heeft Het Binnenstebuiten met vier scholen Future Me opgezet. Future Me is een kunst- en cultuureducatieprogramma waarin vmbo- en vso-jongeren samen met kunstenaars hun gewenste toekomst ontdekken. Ze leren hoe ze krachtig en bewust hun talenten kunnen inzetten.

Op het Kwartier maakt kunst- en cultuureducatie nog geen onderdeel uit van het curriculum. De school biedt via het Future Me-programma vernieuwende kunst- en cultuurlessen aan. Daarmee bevortdert ze de culturele competenties van de leerlingen. Dit sluit aan op de omslag die de school wil maken: niet kwalificatie, maar socialisatie en persoonsvorming staan centraal. Het project bereikt in totaal zestig leerlingen.