nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

De Vliegende Hollander

Stichting Spanga het Verona van Weststellingwerf (Opera Spanga) ontwikkelt het project ‘Op reis met de Vliegende Hollander’. Dat doet zij in co-creatie met docenten en leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen (MAH) en Stichting Keunstwurk. MAH is een zeevaartschool op vmbo-niveau en een internaat, dat opleidt voor binnenvaart, kustvaart, zeevaart en logistieke havenactiviteiten. OS is een gezelschap dat zich inzet om opera levend te houden. Keunstwerk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie Friesland.

‘Op reis met de Vliegende Hollander’ is een vervolg op het project ‘De Kunst van het Varen’. De hoofddoelstelling ervan is het ontwikkelen van volledig geïntegreerd kunst- en cultuuronderwijs voor de onderbouwleerlingen, waarin hun creatieve ontwikkeling gevolgd wordt via een docu-opera. De opera Der Fliegende Hollander van Richard Wagner en het boek Aus der Memoires van Herrn von Schnabelewopski van Heinrich Heine vormen het uitgangspunt. De verhaallijn, muziek en de persoonlijke verhalen van de leerlingen worden vervlochten tot een docu-opera. In twee jaar tijd gaan 75 eerstejaarsleerlingen van vmbo basis werken met Opera Spanga. Aan het einde van het project wordt de docu-opera in klasverband getoond.