nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Future Me 2.0 Vervolgstap ontwikkeling cultuureducatietraject Orion College Amstel

Stichting Het Binnenstebuiten organiseert samen met het Orion College Amstel het project ‘Future me 2.0’. Orion is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en leren. In 2019 heeft Het Binnenstebuiten met vier scholen, waaronder Orion, het Future Me-programma opgezet. Dat is een kunst- en cultuureducatieprogramma waarin vmbo- en vso-jongeren samen met kunstenaars hun gewenste toekomst ontdekken en leren hoe zij krachtig en bewust daartoe hun talenten kunnen inzetten.

Met Future Me heeft Orion veel geleerd en successen geboekt. Om het een vaste plek binnen de school te geven, ontwikkelen Het Binnenstebuiten en Orion het programma verder tot een integrale leerlijn voor alle jaargangen, die centraal staat in het curriculum van de school. In Future Me 2.0 breiden de projectpartners het programma uit van de onderbouw naar de bovenbouw. Ook werken zij toe naar een integrale benadering waarbij andere leerlijnen kunnen aansluiten op Future Me. Het project bereikt in totaal 300 leerlingen.