Cultuureducatie met Kwaliteit Holland Rijnland 2017-2020

De Cultuureducatiegroep heeft als doelstelling dat elke basisschool in de regio Holland Rijnland in 2020 een visie, beleidsplan, budget en schoolplan heeft waarin cultuureducatie is ingebed. Ook moeten ze dan allemaal een icc'er hebben. Daarvoor wordt met elke school een individueel ontwikkeltraject opgesteld voor vier jaar, waarin een cultuurcoach de school begeleidt.

Voor culturele instellingen

De Cultuureducatiegroep helpt de deelnemende culturele instellingen om de kwaliteit en uitvoering van de lessen te verbeteren. Een goede samenhang met het onderwijsprogramma en aansluiting bij de leerlingen staan daarbij centraal. Voor meer diversiteit komen er meer lessen media- en kunsteducatie en wordt een buitenschools aanbod gecreëerd.

Resultaten delen

De Cultuureducatiegroep zorgt voor een divers scholingsprogramma, om de passies en talenten van leerkrachten, museum- en kunstvakdocenten, en educatief medewerkers goed te benutten. De hele subsidieperiode worden resultaten gedeeld met alle partners: scholen, culturele instellingen, gemeenten, pabo’s en kunstvakonderwijs.