nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Meisje met tamboerijn in de klas Meisje met tamboerijn in de klas
Educatie

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Scholen en culturele instellingen in het hele land werken samen om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. 

Het Fonds investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in goed cultuuronderijs. Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Dit doen we onder andere door meerjarige programma's, verspreid over het hele land te ondersteunen waarbij scholen en culturele instellingen samen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

Let op: Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor deze regeling. 

Samen met lokale en regionale overheden

Het Fonds werkt samen met regionale en lokale overheden. Het Fonds investeert de komende vier jaar 10 miljoen euro per jaar. Gemeenten en provincies matchen dit bedrag. Deze gemeenten en provincies hebben samen met OCW een intentieverklaring ondertekend, waarin zij de deelname aan de regeling vastleggen. 

Doel van de regeling

Het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het PO. Door:

  • Duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving.
  • Verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling.
  • Vergroten van het aantal deelnemende scholen. 

Penvoerders

De aanvraag is gedaan door een penvoerder. Dit is een culturele instelling die door de gemeente of provincie wordt aangewezen om een plan in te dienen. De penvoerder werkt altijd samen met andere culturele instellingen, scholen, pabo’s en kunstvakonderwijs. De penvoerder doet een aanvraag voor vier jaar.

Verantwoording

Op zoek naar informatie over het verantwoordingsproces?

Klik hier

Partners

In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken veel partijen met elkaar samen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit.

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 
Het LKCA is de kennispartner binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en verantwoordelijk voor het inbrengen, ophalen en delen van kennis over cultuureducatie binnen en buiten het programma.

Meer Muziek in de Klas.
De ambitie van Méér Muziek in de Klas is zorgen voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. Dit doen ze door initiatieven zichtbaar te maken, kennis van leerkrachten te vergroten en te laten zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is. Het Fonds werkt nauw samen met Meer Muziek in de Klas. De subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs draagt bij aan het gezamenlijk doel.

PO-raad
De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, vindt dat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om goed cultuuronderwijs te krijgen. Cultuur hoort bij de ontplooiing van leerlingen. Het kan ze raken, emotioneren, inspireren. En het draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Valerie van Valkenburg Petra Janssen Duyghuysen Marie-Louise van Nieuwenburg Natasja Kraft  of  Marjolijn Peeters

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

  • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
  • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
  • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
  • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
  • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl