nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Welkom in mijn buurt

Stichting Bekijk ’t organiseert samen met het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht het project ‘Welkom in mijn buurt’. Stichting Bekijk ’t heeft veel ervaring met leerlingen van het vmbo en wil hen de tools geven en vaardigheden leren om film en media te maken. Het project gaat over gentrificatie in Amsterdam-Noord. De leerlingen gaan samen met diverse makers op zoek naar eigen verhalen en manieren om het verschil te maken.

In het project werken ze aan een buurtkaart met voor hen belangrijke plekken, maken ze reportages over ondernemers in de buurt, een videopodcast en maken ze een creatief statement op het schoolplein. Ze sluiten af met een jongerenmanifest, waardoor leerlingen ervaren hoe zij op een creatieve manier invloed kunnen uitoefenen. Het geheel resulteert in een leerlijn, gericht op vakoverstijgend werken binnen CKV en Maatschappijleer.

In dit project wordt ook samengewerkt met Verdedig Noord/Productiehuis Noord en United Painting en sluit Hogeschool Inholland aan voor onderzoek. In drie schooljaren bereikt dit project 325 leerlingen. Vier leerkrachten nemen deel aan workshops, presentaties en trainingen.