nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

The green art challenge

In het project ‘The green art challenge’ onderzoekt Stichting Keunstwurk samen met Aeres VMBO Heerenveen hoe zij de komende jaren cultuureducatie eigentijds en passend bij de behoefte van de leerlingen kunnen ontwikkelen. Keunstwurk is de provinciale expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Friesland. Aeres VMBO wil betekenisvol onderwijs verzorgen binnen de groene beroepskolom.

Aeres streeft ernaar met ‘The Green Art Challenge’ de vakken creatief, expressie en talent te vernieuwen en talent gedreven in te richten. De school wil hiermee leerlingen begeleiden in het ontwikkelen van een brede kijk op zichzelf en de wereld. Deskundigheidsbevordering krijgt een belangrijke plaats in het proces. Dit alles leidt tot een door leerlingen georganiseerde Challenge Day. Het proces wordt gemonitord en geëvalueerd om tot het gezamenlijke doel te komen: voldoende draagvlak creëren en kennis ophalen voor een nieuwe methodiek. Met het project bereiken de partners minimaal 140 leerlingen, tien docenten van Aeres en tien kunstvakdocenten van Ateliers Majeur.