nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Club Taartrovers

Stichting Taartrovers Festival organiseert in samenwerking met onderwijspartner De Taalschool het project 'Club Taartrovers’. Met het project bieden de partners nieuwkomers, kinderen en hun families een culturele plek waar ze zich thuis voelen. Een plek ook waar kennis van de Nederlandse taal niet nodig is om deel te nemen aan culturele activiteiten. Club Taartrovers is een vaste wekelijkse middag waar deelnemers onder meer samen bakken, een film kijken of muziek maken.

Gedurende de looptijd van het project organiseert Club Taartrovers tien bijeenkomsten met kinderen van De Taalschool, 32 Club Taartrovers-dagen en vijf Cultuurexpedities. De doelgroep bestaat uit kinderen van twee tot twaalf jaar en hun families (met Nederlands als tweede taal). Naast De Taalschool werkt Taartrovers in de uitvoering samen met Bakkerij van Eenvoud, culturele organisatie De Muziekstraat en creatief collectief Hotmamahot. Daarnaast vervult Taartrovers de rol van Cultuur Coach op De Taalschool, ten minste tot en met 2024.