nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Breaking Barriers Building Bridges 2023-2024

Stichting Malumba Nu Theate organiseert in samenwerking met de sociaal maatschappelijke organisatie Stichting Mano het project ‘Breaking Barriers Building Bridges’. Het project is gericht op het delen van het onvertelde verhaal van nieuwkomers en kwetsbare jongeren, met een focus op nieuwkomers uit Eritrea. Het speelt in op de geslotenheid die volgens Malumba Nu Theater kenmerkend is voor deze doelgroep. De partners willen die doorbreken door de jongeren te prikkelen zichzelf open te stellen en in co-creatie hun verhaal te verwerken in een eindvoorstelling.

Gedurende de projectperiode gaan twee groepen van 25 tot 30 jongeren samen met talentvolle podiumartiesten uit Rotterdam aan de slag met het vertellen van hun verhaal. Elk traject duurt vijf maanden en omvat ontwikkeltrainingen en een eindvoorstelling. Malumba Nu Theater streeft ernaar op termijn het culturele en maatschappelijke resultaat van het project zichtbaar(der) te maken en financieel zelfstandiger te worden. Hiervoor wordt gedurende het project kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan en lopen er gesprekken met adviesorganisatie Rebel over het in kaart brengen van de maatschappelijke waarde ervan.