Co-creatie in cultuureducatie

Het plan 'Co-creatie in cultuureducatie' van Gigant heeft drie programmalijnen: Doorlopende leerlijnen, Deskundigheidsbevordering en De wijk. Kwaliteit staat daarin de komende jaren centraal.

Gigant wil cultuureducatie in het primair onderwijs verankeren door:

a) een samenhangend programma te implementeren, dat uitdaagt creatieve en onderzoekende vaardigheden te ontwikkelen;

b) bestaande doorlopende leerlijnen te verdiepen en implementeren in de school, in het schoolbeleid en het financiële beleid van de school;

c) te zorgen voor een stevige infrastructuur voor cultuureducatie in Apeldoorn, en die verder uit te bouwen door leerkrachten, educatoren en andere betrokkenen te scholen.

Koppeling

In 2020 moeten twaalf nieuwe scholen hebben deelgenomen, waarvan vier hun leerlijnen hebben verdiept en geïmplementeerd en vier projectleiders zijn geschoold. Voor kennisdeling koppelt Gigant scholen die al een leerlijn hebben aan scholen zonder leerlijn. Daarnaast krijgt het culturele veld scholing over onderwijsontwikkelingen. Gigant maakt gebruik van bestaande netwerken, waaronder de Inspiratiedag en het Culturele Partners netwerk.