nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Verward met Elkaar

Stichting Theatergroep Tartuffe organiseert in samenwerking met zorginstelling Antes Parnassia Groep het project 'Verward met Elkaar'. Het wordt een theatraal programma, gericht op het nader tot elkaar brengen van omwonenden en bewoners van een woonvorm voor mensen met psychische aandoeningen. Door een verscheidenheid aan verwarde gedragingen en achtergronden te tonen wil Tartuffe de deelnemers en de bezoekers ervan doordringen dat de grenzen tussen verward en 'gewoon' gedrag niet zo duidelijk zijn.

Het programma bestaat uit een theatervoorstelling met een intensief nagesprek. Daarnaast zijn er drie creatieve, theatrale workshops waarin de deelnemers door uitwisseling van ervaringen nader tot elkaar kunnen komen. De deelnemers zetten hun persoonlijke verhaal onder leiding van de workshopleiders om naar een zelfgeschreven monoloog. Afsluitend volgt een presentatie waarin de deelnemers het publiek laten zien wat zij hebben bereikt. Tartuffe voert 'Verward met Elkaar' gedurende de projectperiode op tien plekken in Rotterdam uit.