nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

't Verskil

Theatercollectief ‘t Verskil initieert het project ‘’t Verskil’. Het project gebeurt in samenwerking met Praktijkhuis IXTA NOA, een organisatie die mensen met een psychische kwetsbaarheid helpt, en Netwerkcentrum Leeuwarden, een welzijnsorganisatie voor mensen met een psychosociale vraag.

‘’t Verskil’ is een participatief theaterproject van Frank Elsdijk en Carolien Tiedema over mentale gezondheid en suïcide. Centraal staat de vraag waarom het gesprek over dat onderwerp zo moeilijk is. Samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid onderzoeken de theatermakers in diverse vrijblijvende workshops welke alternatieven er zijn om dit wel te doen. Zodra er voldoende materiaal is verzameld en deelnemers zich eraan kunnen committeren, wordt een complete voorstelling in elkaar gezet. Daarbij gebruiken de makers een participatieve vorm van theater, waarbij deelnemers hun eigen verhaal en levensthema’s inbrengen. De samenwerkingspartners uit het sociale domein faciliteren groepsgesprekken voor deelnemers en vrijwilligers.

Het doel is theater en zelfexpressie toegankelijk te maken voor mensen met een kleine beurs, verschillende achtergronden, en/of psychosociale problemen. Daarnaast willen de partners bewustwording creëren over mentale gezondheid en suïcide door (verborgen) verhalen en stemmen een podium te geven.