Leren voor het leven

Alle Zwolse basisscholen krijgen financiële steun uit het gemeentelijke Fonds Cultuureducatie. Hoe nauwer ze samenwerken met cultuuraanbieders, hoe hoger die steun. Stadkamer heeft een aanjagende en aanvullende rol in de Zwolse cultuureducatie.

De aanpak

Zwolle wil leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een goede culturele basis geven, zodat ze gelijke kansen hebben op een brede en evenwichtige ontwikkeling. De activiteiten die daarbij horen zijn gericht op het verder ontwikkelen van leerlijnen, het bevorderen van draagvlak binnen het schoolteam, en op deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en cultuuraanbieders. Stadkamer beheert het activiteitenfonds.

Zo komen er netwerkbijeenkomsten en (naar behoefte) deelnetwerken. Adviseurs van Stadkamer helpen scholen om zélf hun cultuuronderwijs op een hoger plan te brengen. Stadkamer stelt samen met de cultuuraanbieders een kwaliteitskader op en stimuleert structurele samenwerking tussen pabo’s, cultuuraanbieders en scholen.