KEK 2017-2020 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit)

Met KultuerEdukaasje mei Kwaliteit (KEK) 2017-2020 wil Keunstwurk de stap maken naar verankering van cultuureducatie in de school en inzicht krijgen in de kwalitatieve ontwikkeling. Het programma sluit aan bij Leeuwarden-Friesland als Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018).

Doelstellingen

Keunstwurk wil bereiken dat negentig procent van de scholen een visie op cultuuronderwijs vastlegt, dat deelname gelijkmatig verspreid is over de provincie (een aandachtspunt) en dat leerkrachten en andere betrokkenen deskundiger worden. Ook moeten de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie en taal worden gekoppeld – een wens van de provincie.

Instrumenten

Hiervoor zet Keunstwurk vier instrumenten in. In het kunst-taaldossier houden scholen hun activiteiten en ontwikkeling bij. Inspiratieprojecten bevorderen de deskundigheid van leerkrachten. Een groep verkenners (een vertegenwoordiging van de verschillende stakeholders) zorgt voor kennisdeling. En er is een taartmodel met 'meimakkers'. Dat zijn (vaak lokale) coaches, die scholen ondersteunen in visie en deskundigheid en de verbinding leggen met de culturele omgeving.

Netwerk

Keunstwurk werkt samen met lokale en provinciale instellingen en met We the North voor creatieve partnerschappen, leerlingenprestaties en onderzoek. En met taalproject Lân fan Taal, een onderdeel van CH2018. Kennisdeling vindt plaats in de netwerken en via het aangepaste digitale platform Kultuerfilter.