nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Noaberschap: wat laat jij achter?

Stichting Het Oversticht presenteert een project over immaterieel erfgoed en archeologie. De aanleiding is de vraag van scholen iets te doen aan de achterstand van leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze is ontstaan als gevolg van de coronapandemie. De stichting is hierover vervolgens in gesprek gegaan met culturele instellingen en kunstenaars. Het doel van het project is de verbinding tussen leerlingen en hun omgeving te versterken.

Het Oversticht werkt tijdens dit project samen met Kreativitijd, bestaande uit een platform, een werkgroep en een cultuurcoach. Daarnaast is Albert Vissinga, projectleider erfgoededucatie van Het Oversticht en archeoloog, inhoudelijk betrokken.

Vijftien basisscholen uit Ommen en omgeving doen mee aan het project. In twee fases gaan zij aan de slag met een programma van vijf onderdelen: introductie en reflectie, artistieke vertaling, expositie, realisatie sculptuur en oplevering van de sculptuur. Aan het project nemen bijna 1900 leerlingen deel.