nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

'Craen is terug' Beleef de middeleeuwen in Utrecht

Stichting Stadskraan realiseert een project rondom de herbouwde Stadskraan in Utrecht. Tijdens de bouw van de Winkel van Sinkel werd de vroegere stadskraan vernield. Die bleek het gewicht van een gietijzeren beeld dat bestemd was voor de gevel niet te kunnen dragen. De stichting heeft het initiatief genomen een nieuwe kraan te bouwen. Deze is in 2022 geplaatst op het water van de Weerdsingel. De reconstructie is vormgegeven als leer-werktraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel van het project is het invullen van de exploitatie van de Stadskraan, het werven en opleiden van vrijwilligers en het professionaliseren van de organisatie. De exploitatie gaat bestaan uit demonstraties, rondleidingen, horeca en een winkel. Aan het project nemen circa twintig (deels nieuwe) vrijwilligers deel. De volgende trajecten staan op stapel: het werven van nieuwe bestuursleden met de juiste expertise, het opleiden van nieuwe vrijwilligers, het aangaan van nieuwe samenwerkingen ter bevordering van de exploitatie en het ontwikkelen van informatiemateriaal. Daarnaast zijn er dertig ontvangsten van groepen en individuen.