nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Verkenning Nieuwe Arnhemse Meisjes

In het project ‘Nieuwe Arnhemse Meisjes’ gaan nieuwe Arnhemse vrouwen samen met hun buren, de Vrijwilligerscentrale en Bureau Ruimtekoers op zoek naar het culinaire erfgoed van Arnhem. De wijk Malburgen huisvest meer dan zeventig nationaliteiten, elk met hun specifieke eettradities. Elke cultuur kent zijn eigen gerechten waarmee het leven wordt gevierd.

De partners zoeken binnen deze verkenning naar nieuwe gerechten en naar de verhalen die hierbij horen. Daarmee geeft het project tegengas aan het gebrek aan verbinding dat zowel nieuwkomers als oude Arnhemmers ervaren in hun buurt. De partners van dit project gaan een erfgoedcollectief vormen. Deze verkenning heeft tot doel meer mensen betrokken te laten voelen. Het collectief gaat de behoefte van alle betrokkenen in kaart brengen om zo tot een plan van aanpak te komen voor een groter erfgoedproject dat het vanaf 2023 wil gaan uitvoeren.