Cultuureducatie met Kwaliteit Gelderland

Met ruim vijftig lokale projecten onder de vlag van CmK Gelderland draagt Cultuur Oost bij aan: het ontwikkelen en verankeren van cultuureducatieve leerlijnen, deskundigheidsbevordering en lokale samenwerking. De lokale projecten worden verdeeld over zes Communities of Practice (CoP’s), om leerervaringen en inzichten te delen.

Verbreding en verdieping

Cultuureducatie ís al aardig verankerd in het Gelderse primair onderwijs. De komende jaren wil Cultuur Oost de bestaande lokale samenwerking verbreden en verdiepen met deze vier doelen:

• Verankering van cultuureducatie in het schoolplan, met een gedragen visie en plan van aanpak en zoveel mogelijk scholingsactiviteiten in teamverband;

• Een gemeenschappelijke taal tussen BIS-instellingen en deelnemende scholen. Daarvoor komt er een startbijeenkomst. In de lokale projectplannen en in de CoP’s komt deze doelstelling ook aan de orde;

• Het bereiken van de culturele professional van de toekomst. Samen met pabo’s en kunstvakopleiding ArtEZ zet Cultuur Oost daarom vier LAB’s op: innovatieve onderzoeksprojecten naar artistieke en onderwijskwaliteit.

• Borging van cultuureducatie in de lokale infrastructuur, door vijftig convenanten tussen gemeenten en schoolbesturen.